APRESA Software

Apresa softvér a licencie a (v prípade potreby) záznamové karty na lkálnu inštaláciu. Softvérové riešenie vám umožňuje nainštalovať nahrávací systém APRESA na virtuálny stroj alebo na iný preferovaný hardvér. V prípade, že potrebujete nahrávať digitálne linky rôznych výrobcov pobočkových ústrední TDM, E1 / T1 alebo analógových sú potrebné záznamové karty. Karty Vám môžem dodať a softvér sa dá stiahnuť. Inštalácia softvéru na požadovaný systém je jednoduchá a zahŕňa operačný systém Linux.

Call Recorder Apresa

Apresa Online DEMO
Call Recorder Apresa katalóg (PDF)

Veríme, že zákazník by mal presne vedieť, čo kupuje, a nemal by byť konfrontovaný s dodatočnými nákladmi za veľmi potrebné „ďalšie funkcie“. Preto je APRESA vyvíjaná tak aby do nahrávacieho systému boli zabudované všetky potrebné funkcie. Riešenia APRESA sú prispôsobiteľné pre všetky veľkosti organizácií. Call Recorder APRESA je preto ideálnym záznamovým riešením pre nahrávanie SIP / VoIP, ISDN II, ISDN PRI, El / T1, TDM, analógovej alebo zvukovej (napr. rádio stanica) komunikácie. APRESA je tiež kompatibilný s programami Skype for Business a MS Lync 2013.

• Viacúrovňový prístup; supervízor, užívateľské skupiny a používatelia
• Nahrávanie obrazovky
• Ukladajte na požiadanie (zvuk a obrazovka)
• Súlad s PCI-DSS
• Komentovanie hovorov
• Štatistika pre analýzu v grafe alebo .csv
• Rýchle a ľahké vyhľadávacie rozhranie
• Užívateľsky priraditeľné obmedzenia vyhľadávania
• Odtlačok prsta SHA-2
• Šifrovanie (HTTPS)
• Automatické zálohovanie na server NAS
• Automatická kontrola systému
• Nahrávanie SIP / VoIP, ISDN II, E1 / T1, TDM, analógová aj rádiová komunikácia

• modul hodnotenia agentov
• Možnosť Raid 1 alebo Raid 10 
• Redundantné napájanie

APRESA Server (rack prevedenie)

Server má predinštalovaný software Apresa so všetkým potrebným hardvérom. Toto serverové riešenie môže byť vybavené niekoľkými ďalšími možnosťami, ako je RAID1 alebo RAID10, duálne redundantné napájanie, vymeniteľný záložný pevný disk a alarmový prepínač pre externé zvukové alebo vizuálne alarmy. Tento štandardný server zvládne kombináciu všetkých možných vstupov v systéme APRESA.

Kompaktný server APRESA pre nahrávanie VoIP kanálov

Táto kompaktná verzia servera APRESA je dodávaná na nahrávanie VoIP kanálov a dokáže zaznamenať až 10 simultánnych kanálov. Uložná kapacita hovorov : až 150 000 hodín.

Kompaktný server APRESA pre analógové alebo digitálne kanály

Kompaktný server je dokonalým riešením APRESA pre menšie aplikácie do 8 TDM digitálnych alebo 8 analógových liniek. Dodáva sa ako hotový kompletný systém a dá sa nastaviť v priebehu niekoľkých minút. Táto verzia APRESA nezahŕňa nahrávanie obrazovky. Kompaktný server môže byť vybavený aj ďalšími kanálmi VoIP, pokiaľ celkový počet kanálov nepresahuje 10. Úložná kapacita hovorov: až 150 000 hodín.

APRESA (len) Software

Základný softvér a licencie a (v prípade potreby) záznamové karty na lokálnu inštaláciu. Softvérové riešenie vám umožňuje nainštalovať systém APRESA na virtuálny stroj alebo na iný preferovaný hardvér. V prípade, že potrebujete nahrávať digitálne linky rôznych výrobcov pobočkových ústrední TDM, E1 / T1 alebo analógových sú potrebné záznamové karty. Karty Vám môžem dodať a softvér sa dá stiahnuť. Inštalácia softvéru na požadovaný systém je jednoduchá a zahŕňa operačný systém Linux.

Okrem toho, že je Apresa spoľahlivým záznamovým systémom, ktorý bude zaznamenávať hovory so všetkými dostupnými údajmi, je vybavený množstvom funkcií, ktoré sú potrebné vo väčšine aplikácií na nahrávanie.


Prístup k hovorom

Nahraté hovory v systéme Apresa sú prístupné prostredníctvom webového prehľadávača. Používateľské rozhranie Apresa je pre každého používateľa chránené užívateľským menom a heslom. Povolenia pre každého používateľa sa dajú nastaviť tak, aby sa zabezpečilo, že užívateľ má prístup k nahrávkam iba vtedy, keď je to povolené.
Je však možné použiť aj samotný server Apresa na prístup k záznamom bez potreby pripojenia k sieti LAN.

Hlavná obrazovka

Na hlavnej obrazovke sa zobrazuje zoznam nahrávok, ktoré sú prístupné prihlásenému používateľovi.

Dostupné tlačidlá:

Tlačidlá, ktoré sa vzťahujú na zoznam nahrávok
Vyhľadávanie - vyhľadajte záznam v zozname.
Export do CSV - exportuje zoznam nahrávok.

Tlačidlá, ktoré sa vzťahujú na vybraté nahrávky:
Prehrať - prehrá vybranú nahrávku.
Prevziať nahrávku - stiahnutie vybratej nahrávky.
Nahrávanie obrazovky - stiahnute nahrávania obrazovky, ak vybraný hovor obsahuje.
E-mail - odoslanie vybranej nahrávky e-mailom.
Vymazať - vymazanie vybranej nahrávky.
Vymazať (sivé) -  užívateľ nemá povolenie na vymazanie záznamu.
Výber viac záznamov -  ak je tlačidlo sivé, voľba nie je k dispozícii pre vybratú nahrávku.

Sťiahnutie a prehrávanie nahrávky

Nahrávky môžete prehrávať a rývhlo sa presúvať v konverzácii kliknutím na hovor.
Nahrávku si môžete stiahnuť do počítača pomocou tlačidla na staihnutie. Ak ste povolili možnosť „Previesť do formátu MP3 na stiahnutie“, záznam sa skonvertuje na formát MP3 na stiahnutie (pôvodný formát nahrávky zostane nezmenený).

Parametre vyhľadávania hovoru

Hovory je možné vyhľadávať podľa všetkých parametrov zaznamenaných o hovore. Môže to byť dátum, čas, trvanie, volané a voljúce číslo, CLID, ID , IP adresa, smer hovoru alebo poznámky o volaní. Konkrétne kombinácie parametrov je možné uložiť ako funkcie rýchleho dotazu, aby sa uľahčilo zakaždým rovnaké vyhľadávanie.

Bežne používané vyhľadávacie filtre je možné definovať a uložiť, aby sa ušetrili čas, keď ich potrebujete. Napr. vyhľadávací filter na telefónnom čísle „201“ iba pre odchádzajúce hovory, ktoré trvajú dlhšie ako 90 sekúnd, so slovom „úspech“ v poli poznámok. Toto je možné uložiť pod možnosťou vyhľadávania jedným kliknutím.
Kľúčové výhody: Rýchle a ľahké možnosti filtrovania, konzistentné vyhľadávacie dopyty pre lepšie porovnanie.

Audit

Ak je to požadované alebo potrebné, môže Apresa viesť denník, ktorý ukazuje, kto má prístup k rekordéru a aké nahrávky sa prehrávajú. Najmä v prostrediach, v ktorých sa má chrániť integrita a súkromie, je táto funkcia cenným nástrojom na overenie dodržiavania všetkých pravidiel týkajúcich sa nahrávania a prehrávania.

Apresa Call Monitor

Súčasťou dodávky systému Apresa je klientsky program na „živé“ monitorovanie hovorov. To môže supervízor použiť na zistenie, ktoré hovory sú aktívne.

Nainštalujte si Apresa Call Monitor do svojho počítača. Vyplňte svoje prihlasovacie údaje a IP adresu Apresa. Ak sú povolenia nastavené správne, supervízor má prístup k aktívnym hovorom prostredníctvom Apresa Call Monitor.

Apresa klientský software

Klient Apresa pre Windows. Tento klient umožňuje nahrávanie obrazovky počas hovoru, ručné pridávanie poznámok, spustenie alebo zastavenie nahrávania, označenie uloženého hovoru alebo vloženie ticha do nahrávky. V budúcnosti bude zahrnutých viac funkcií.

Kompatibilita

Apresa je kompatibilná s mnohými protokolmi VoIP ako SIP, H323, Siemens HFA, Avaya, AASTRA, Ericsson, UniStim (Nortel), H.248 Megaco, Cisco SCCP (Skinny), Skype for Business Server 2015 a ďalšie. Apresa je tiež kompatibilná s mnohými TDM digitálnymi protokolmi.

Integrácia s inými systémami (Apresa API)

V mnohých prípadoch stačí použiť Apresa ako samostatné riešenie. Z tohto dôvodu má Apresa nástroje a možnosti na prijímanie príkazov od softvéru tretích strán a zdieľanie záznamov a ďalších dôležitých údajov so softvérom CRM alebo DMS. Týmto spôsobom je možné iniciovať príkazy na spustenie, zastavenie alebo stíšenie z vlastného softvéru klientov a nahrávky sa môžu automaticky prepojiť s konkrétnymi dokumentáciami alebo zákazníkmi. Rozhranie Apresa API je k dispozícii zadarmo.

Pasívne nahrávanie / aktívne nahrávanie (SIP / VoIP)
Vo väčšine prípadov sa zaznamenáva prenos VoIP pomocou zrkadlenia údajov VoIP do Apresa servera. V niektorých prípadoch môže Apresa používať aj takzvaný profil aktívneho nahrávania, čo funguje s automatickým nastavením konferenčného hovoru v systéme PBX. V takom prípade Apresa zdvihne hovor ako tretia strana a začne nahrávať. Aktívne nahrávanie nie je nevyhnutne lepšie ako pasívne nahrávanie, ale je zvlášť užitočné v situáciách, keď zrkadlenie portov nie je ľahké alebo možné. Aktívne nahrávanie je dostupné iba pre niektoré podporované PBX. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Používatelia a skupiny používateľov

V systéme Apresa môžete definovať používateľov a skupiny používateľov. Uľahčuje to správu záznamov a pridelenie správnych povolení. Rôzni používatelia a rôzne skupiny používateľov môžu mať rôzne povolenia.

Nahrávanie obrazovky
Táto funkcia zaznamenáva aktivitu používateľa na obrazovke v rovnakom čase ako telefonický rozhovor. To umožňuje presné prehrávanie interakcií s klientmi počas konverzácie.
Kľúčové výhody: pridáva informácie k zaznamenanému hovoru vizuálne.

Nainštalujte si klienta Apresa na PC používateľa a vytvorte zodpovedajúce užívateľské konto na Apresa. Pri vytváraní nového účtu uveďte aj telefón alebo telefóny, ktoré patria používateľovi. Hovory, ktoré sa týkajú týchto telefónov, sa hlásia klientovi Apresa, aby napríklad spustili nahrávanie obrazovky.

Vo voľbe Apresa musí byť povolená možnosť „Nahrávanie obrazovky“. Nahrávanie obrazovky sa spustí po začatí alebo prijatí hovoru a zastaví sa, keď sa hovor zastaví. Záznam obrazovky sa potom nahrá z počítača používateľa na server Apresa. Nahrávanie obrazovky hovoru si môžete stiahnuť vo webovom rozhraní Apresa pomocou tlačidla „Stiahnuť obrazovku nahrávania“.

Nahrať na požiadanie

Táto funkcia umožňuje (kedykoľvek počas hovoru) „označiť“ hovor, ktorý sa má práve nahrať. Ideálne pre situácie, keď sa musia uspokojiť problémy s ochranou súkromia. Hovory, ktoré nie sú „označené“, budú automaticky odstránené.
Kľúčové výhody: Nahrávanie bez narušenia súkromia.

Nahrávanie na požiadanie
Táto funkcia je ideálna, keď potrebujete zaznamenať iba určitú časť hovoru. Agent (alebo aplikácia) môže spustiť nahrávanie a zastaviť ho kedykoľvek počas hovoru. Potom sa uloží iba tá časť, ktorá sa musí zaznamenať.
Kľúčové výhody: Výzvy na predaj, nariadenia o zhode a pod.

Záznam môžete povoliť pre každý hovor alebo pre každý hovor, ktorý sa zhoduje s filtrom. Záznam na požiadanie je možné definovať aj na užívateľskej úrovni.

Ticho na požiadanie: (Nahrávanie v súlade s PCI DSS)

Táto funkcia umožní užívateľovi (alebo aplikácii) zaviesť tichú periódu počas nahrávania. Je to dôležité najmä vtedy, keď sa pri telefonickom hovore vymieňajú údaje o kreditnej karte. Pretože nahrávanie pokračuje, táto funkcia nezasahuje do štatistických informácií o trvaní hovorov. Túto funkciu je možné podľa potreby aktivovať manuálne alebo automaticky.
Kľúčové výhody: Súlad potrebný na platby kreditnou kartou telefonicky, rieši problémy s ochranou osobných údajov.

Štatistika pre analýzu hovorov

V používateľskom rozhraní Apresa sú k dispozícii rôzne grafy, ktoré poskytujú štatistické informácie o hovoroch. Pretože tieto informácie môžu byť generované aj pri použití filtra, je ľahké „rozbaliť“ podrobnosti o konkrétnych používateľoch. Dostupné údaje môžu byť tiež exportované do súboru .csv a importované do Excelu alebo iných programov pre ďalšie analýzy.
Kľúčové výhody: Vytvorenie prehľadu o obchodnej komunikácii z hľadiska času, nákladov a pracovnej záťaže.


 • Detekcia hlasu
  Hladina zvuku nahrávok sa môže monitorovať a keď sa prekročí určitá prahová hodnota, môže sa označiť hovor a supervízorovi sa môže poslať varovanie na vyhodnotenie tohto hovoru. Táto funkcia je k dispozícii pre digitálne TDM a analógové karty.
Ak sa zistí hlasný hovor, urobí sa toto:
• Hovor je označený kategóriou 1 (farba červená).
• E-mail sa odošle na e-mailovú adresu správcu s podrobnosťami o hovore.
Kľúčové výhody: Šetrenie drahocenného času automatickým označovaním hovorov, ktoré sa majú vyhodnotiť.
 
 • Odtlačok prsta SHA-2
  Bezpečnostná funkcia, ktorá vytvorí „odtlačok prsta“ pre každú nahrávku. V prípade pochybností sa kontrolný súčet, ktorý sa vygeneruje, môže použiť na preukázanie záznamu, je originálny a nebol s ním manipulovaný.
 • Šifrovanie
  Počas inštalácie je možné zvoliť úplné šifrovanie disku. Týmto sa zašifruje všetko na pevnom disku okrem bootovacieho sektora. Ak sa prístupová fráza stratí, nemôžete obnoviť údaje ani spustiť systém Apresa.

  Ak sa pristupuje k údajom pomocou webového rozhrania, údaje sa odosielajú v dešifrovanej forme. Na zabezpečenie tejto komunikácie zvážte použitie protokolu HTTPS, pretože protokol HTTPS šifruje spojenie medzi používateľom webového rozhrania (počúvanie záznamov) a systémom Apresa (kde sú záznamy uložené).

  Apresa tiež podporuje šifrovanie obsahu hovorov. Toto šifruje všetok zvukový a obrazový obsah. Keď sa tieto šifrované súbory exportujú pomocou zálohy, zostanú počas prenosu šifrované, a preto zostanú šifrované aj v zálohe. Vo webovom rozhraní je možné zapnúť a vypnúť možnosť „Šifrovanie obsahu hovorov“. V tomto prípade nebudú metaúdaje hovorov, ako sú telefónne čísla a trvanie hovoru, šifrované.
Kľúčové výhody šifrovania: Zabezpečenie záznamov proti nechcenému prístupu a ochrana súkromia.

 • Doba uloženia nahraných hovorov
  Môžete určiť dobu uchovania telefónnych hovorov. Hovory staršie ako určitý počet dní sa automaticky vymažú.
 • Zadanie poznámok počas alebo po konverzácii
  Počas hovoru alebo po ňom môže užívateľ napísať poznámku alebo komentár. Táto poznámka sa uloží spolu s volaním do databázy Apresa. Tieto poznámky môžete neskôr použiť vo vyhľadávacom filtri.

  Užívatelia môžu pridávať komentáre počas telefonovania bez potreby prístupu k webovému rozhraniu Apresa, pretože na tento účel môžu používať klienta Apresa, ktorý beží na ich PC.
 • Prenájom
  Apresa podporuje viac prenájmov. To môže využiť poskytovateľ nahrávania hovorov, ktorý ponúka hosťovanie viacerým organizáciám nazývaným nájomcovia systému Apresa. Skupina užívateľov môže byť zriadená ako nájomca s vlastným vyhradeným podielom systému. Nahrávky nájomcov sú logicky oddelené. Nájomníci môžu mať na svoje údaje uplatnené rôzne možnosti.
 • Voľné sedenie
  Existuje veľa dôvodov, prečo je dôležité vedieť, ktorý zamestnanec uskutočnil určitý telefónny hovor.

  Keď spoločnosť využíva voľné sedenie, zamestnanci nemajú pevné miesto. Napríklad sedadlo pozostáva z počítača a telefónu. Ostatní zamestnanci pracujú pri iných zmenách alebo si vybrali iné miesta na prácu.

  Apresa sa pokúsi zistiť, ktorý užívateľ pracuje na sedadle pri telefonickom hovore, a uloží tieto informácie do databázy Apresa.
 • Nahrávanie z mobilného telefónu
  Nahrávanie mobilných telefónov je niekedy rovnako dôležité alebo potrebné ako nahrávanie pevných liniek alebo rádiového prenosu. Apresa podporuje niekoľko technológií vhodných na nahrávanie mobilných telefónov:
  • GSM telefón zaznamená hovor a nahrá ho do Apresa na uloženie.
  • Record Direct; hovor je smerovaný cez server Apresa, ktorý sa má zaznamenať.

  Existuje celý rad modelov telefónov a operačných systémov. Niektoré z nich vyžadujú samostatné riešenia. Kontaktujte nás ohľadom možností.
 • Nastavenie pre veľké podniky (viac miest)
  Ak je potrebné nahrávky robiť na viacerých miestach, zariadenia Apresa môžu byť nastavené v režime Enterprise. To znamená, že záznamy sa budú robiť lokálne, ale pre ľahký prístup a archiváciu sa prenesú do centralizovanej databázy / úložiska.
 • Podpora a upgrade
  Systém Apresa je systém, ktorý sa neustále vyvíja. Záväzkom spoločnosti Vidicode je pridávať nové zaujímavé funkcie a umožniť našim existujúcim aj novým zákazníkom využívať systém, ktorý je vždy aktuálny. Na prijímanie aktualizácií potrebujete licenciu Support & Upgrade. Toto platí od druhého roku po zakúpení. Prvý rok je zadarmo.
  Aktualizáciu Apresa je možné vykonať online alebo offline pomocou webového rozhrania.

V-Tap a Apresa

Jednotky V-Tap a nahrávací systém APRESA môžu dokonale kombinovať miestnu flexibilitu s centrálnou organizovanou spoľahlivosťou. Záznamy vytvorené miestnymi jednotkami V-Tap je možné bezpečne prenášať zabezpečeným tunelom a ukladať šifrované do centrálnej databázy APRESA. To sa dá urobiť cez LAN, WAN alebo dokonca cez internet.

OpenScape Xpert a Apresa

Apresa ponúka bezproblémovú integráciu s OpenScape Xpert na zaznamenávanie všetkých komunikačných a telefónnych hovorov pomocou protokolu Session Recording Protocol (SIPREC). Okrem zvuku systém Apresa ukladá aj metaúdaje, ako je meno agenta a číslo volajúceho.

Kontaktujte nás

Radi Vás uvítame v priestoroch našej spoločnosti, alebo nás kontaktujte telefonicky.
Môžete nás kontaktovať aj cez kontaktný formulár pre rýchle získanie informácií o našich produktoch a službách.

DialCom s.r.o.
Cukrová ul. 14
Bratislava

Pracovný deň                   
9.00 - 16.00

Telefón 

+421 2 2028 3004

E-mail
dialcom@dialcom.sk


© Copyright 2020 DialCom s.r.o. - All Rights Reserved